அவதார புருஷர் பங்காரு அடிகளார்

மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி கோயில் மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி கோயில்செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் மேல்மருவத்தூர் எனும் ஊரில் அமைந்துள்ளது. இத்தளத்தின் மூலவரான ஆதிபராசக்தி சித்தர்களின் தலைவி எனவும், இத்தளத்தில்

மதுரை ஆதீனத்தின் இளைய ஆதீனமாக திருவாவடுதுறை ஆதினத்தின் மூத்த தம்பிரான் நியமனம்

மதுரை ஆதீனத்தின் 292வது குருமகா சன்னிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ அருணகிரி நாத ஸ்ரீ ஞானசம்பந்த, தேசிய பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தின்

CII Conclave on Advancements in Healthcare and its Impacts

உடல் நலம் மற்றும் அதன் தாக்கங்களில் தற்போதைய  முன்னேற்றங்கள் பற்றிய மாபெரும் சிறப்பு கருத்தரங்கு மற்றும் இதய நோய், புற்றுநோய் மற்றும் எலும்பியல் நோய்